IELTS INTRODUCTION (0 – 3.0)

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Thực tế thì mục tiêu 3.0 không phải là đích đến của những bạn đang học IELTS nhưng đây lại là một cột mốc quan trọng. Đối tượng cần học lên 3.0 sẽ là:

  • Những bạn mất gốc hoặc chưa có nền tảng Tiếng Anh vững chắc
  • Học viên có kiến thức ngữ pháp và từ vựng hạn chế
  • Người lần đầu tiếp xúc với IELTS, cách học cho từng kỹ năng
  • Cách phát âm cơ bản chưa đúng, đọc thiếu âm, cần cải thiện
  • Kỹ năng nghe còn yếu, chưa biết cách gắn kết việc học các kỹ năng với nhau

MỤC TIÊU ĐẦU RA KHÓA HỌC

Mục tiêu đầu ra sau khóa học là trình độ IELTS 3.0.

Lộ trình học IELTS từ 0 đến 3.0 cho người mới bắt đầu về cơ bản được chia thành 3 chặng: học ngữ pháp, học từ vựng và học phát âm. 

Course Content

Expand All