IELTS MASTER (6.0 – 7.0)

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Khóa học IELTS B giúp học viên luyện tập các chủ đề thường gặp, luyện đề chuyên sâu 4 kỹ năng và nắm được chiến thuật, cách quản lý thời gian trong phòng thi.

Mục tiêu đầu ra sau khóa học là trình độ IELTS 7.0

Course Content

Expand All