IELTS INTRODUCTION (0 – 3.0)

Bởi Tran Ha Danh mục: Chuẩn bị
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Thực tế thì mục tiêu 3.0 không phải là đích đến của những bạn đang học IELTS nhưng đây lại là một cột mốc quan trọng. Đối tượng cần học lên 3.0 sẽ là:

  • Những bạn mất gốc hoặc chưa có nền tảng Tiếng Anh vững chắc
  • Học viên có kiến thức ngữ pháp và từ vựng hạn chế
  • Người lần đầu tiếp xúc với IELTS, cách học cho từng kỹ năng
  • Cách phát âm cơ bản chưa đúng, đọc thiếu âm, cần cải thiện
  • Kỹ năng nghe còn yếu, chưa biết cách gắn kết việc học các kỹ năng với nhau

MỤC TIÊU ĐẦU RA KHÓA HỌC

Mục tiêu đầu ra sau khóa học là trình độ IELTS 3.0.

Lộ trình học IELTS từ 0 đến 3.0 cho người mới bắt đầu về cơ bản được chia thành 3 chặng: học ngữ pháp, học từ vựng và học phát âm. 

Hiển thị thêm

Nội dung khóa học

Unit 1: MEETING PEOPLE
In this Unit you will learn: - Understand activities that people do in their daily routines - Use Present Simple & use adverbs of frequency - Read multiple texts to choose the correct answer - Write about daily routine - Read to guess meaning from context - Listen to information about the student exchange trip - Speak about your day

UNIT 2: PLACES

UNIT 3: FAMILY

UNIT 4: FOOD

UNIT 5: EXPERIENCE

UNIT 6: HOLIDAYS

UNIT 7: TRANSPORT

UNIT 8: HEALTH

UNIT 9: NOW

UNIT 10: THE PAST

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?