IELTS PRE-A (3.0-4.0)

Bởi Pham Trang Danh mục: Chạy đà
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Khóa học dành cho các bạn học sinh có ý định thi IELTS nhưng trình độ đang ở mức A2 (tương đương đầu vào IELTS 3.0) 

 • Các chủ đề đã được lựa chọn để phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh ở cấp độ này;  giúp học sinh xây dựng sự tự tin để các em bắt đầu có ý tưởng về những gì sẽ đáp ứng trong bài kiểm tra IELTS.
 • Nội dung học bao gồm các dạng bài mà học sinh ở cấp độ này có thể chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS và các hoạt động tổng quát hơn sẽ cung cấp cho các em nền tảng để hiểu các dạng bài trong bài thi IELTS trước khi tiến tới một khóa học IELTS đầy đủ.

MỤC TIÊU ĐẦU RA KHÓA HỌC

Mục tiêu đầu ra sau khóa học là trình độ IELTS 4.0

 • SPEAKING: phát triển kỹ năng và sự tự tin của học sinh về các chủ đề quen thuộc, cho phép họ làm quen hơn với các loại câu hỏi cần giải quyết trong bài thi IELTS
 • WRITING: phát triển kỹ năng viết của học sinh để giao tiếp hàng ngày, làm quen với Task 1 và 2
 • READING: phát triển ý tưởng và kỹ năng ngôn ngữ mà học sinh có thể sử dụng kết hợp với các kỹ năng khác, giúp các em làm quen với việc đọc các dạng câu hỏi trong bài thi IELTS
 • LISTENING: Phát triển các chiến lược trong kỹ năng nghe, xây dựng sự tự tin và phát triển các ý tưởng sẽ giúp các em đạt được mục tiêu ngôn ngữ ngắn hạn và dài hạn.
Hiển thị thêm

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

 • Làm quen và tiếp cận các chủ đề quen thuộc: Daily life; House & home; Food; Transportations; Travel; Holidays...
 • 1. Kỹ năng nói – Speaking:
 • -Cách tư duy khi đưa ra câu trả lời
 • -Cách bày tỏ quan điểm cá nhân
 • -Cách đưa ra lời khuyên hay giải quyết 1 vấn đề
 • -Cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi nói hoặc giao tiếp
 • 2. Kỹ năng nghe – Listening:
 • -Kỹ năng nghe có chọn lọc để lấy được ý chính
 • -Cách vừa nghe vừa ghi chú thông tin hiệu quả
 • -Cách dự đoán thông tin trong bài nghe hiệu quả…
 • 3. Kỹ năng đọc – Reading:
 • -Cách tìm kiếm thông tin đơn giản
 • -Cách đọc để lấy ý chính
 • -Cách dự đoán thông tin hiệu quả…
 • 4. Kỹ năng viết – Writing:
 • -Cách viết câu hoàn chỉnh và chính xác
 • -Cách xây dựng đoạn văn học thuật
 • -Phương pháp triển khai ý tưởng cho một đoạn văn

Nội dung khóa học

Unit 1: DAILY LIFE
In this Unit you will learn: - Understand activities that people do in their daily routines - Use Present Simple & use adverbs of frequency - Read multiple texts to choose the correct answer - Write about daily routine - Read to guess meaning from context - Listen to information about the student exchange trip - Speak about your day

 • Bài học 1: READING _ Vocabulary about Daily life
  13:15
 • Bài học 2: READING _ Telling the time
  07:00
 • Bài học 3: READING & Grammar
  02:59
 • Bài học 4: READING – Multiple texts
  05:19
 • Quiz 1: READING – Choose the correct answer
 • Quiz 2: READING – Matching
 • Bài học 5: SPEAKING & LISTENING
  02:14
 • Quiz 3: VOCABULARY & SPEAKING
 • Quiz 4: GRAMMAR & SPEAKING
 • Quiz 5: SPEAKING – Talk about your day
 • Quiz 6: Listening & Matching
 • Bài học 6: WRITING – Describe daily routine
  14:08
 • Quiz 7: WRITING

UNIT 2: HOUSE & HOME
IN THIS UNIT, YOU WILL LEARN HOW TO: - room in a house and items in a home - use the verb to be, present simple positive, negative and question - use adverbs - speak about choosing accommodation - write an email

UNIT 3: HOBBIES, LEISURE AND ENTERTAINMENT
In this Unit you will learn how to: 1. Identify different types of leisure activities & sports 2. Listen for a specific information from a conversation 3. Use Present Simple vs Present Continuous 4. Skim read an article 5. Describes pictures using Present Simple & Present Continuous 6. Write a message in response to a friend

UNIT 4: TRAVEL AND HOLIDAYS
In this Unit, you will learn how to: - identify types of holidays and different holiday activities - read multiple texts to find specific information & detailed meaning - add more detail and give reasons while speaking - Use past simple & present simple - write an email - speak about experience

UNIT 5: FOOD
In this lesson, you will learn how to: - identify different ingredients & categories of - use singular and plural countable and uncountable nouns - give a description of a process - speak about a meal you enjoy

UNIT 6: TRANSPORT AND PLACES IN TOWN
In this Unit you will learn: - Listen to identify, understand and interpret information - Speak about transport and towns - Identify different types of transport and places in a town/ city - Read real – world notices and other short texts for the main message - Use comparatives and superlatives Write a longer piece of continuous writing

UNIT 7: JOBS, WORK AND STUDY
IN THIS UNIT YOU WILL LEARN HOW TO: - Identify words about jobs, work, studying and work experience - Identify words about skills and abilities - Use can/can’t and could/couldn’t - Speak about your skills and abilities - Write an email to reply in reply to a summer job advertisement

UNIT 8: HEALTH AND MEDICINE
IN THIS UNIT YOU WILL LEARN HOW TO: - Identify speaker’s attitudes and feelings - Answer multiple – choice questions - Describe a picture - Write an email in reply to a friend to give advice

UNIT 9: LANGUAGE
IN THIS UNIT YOU WILL LEARN HOW TO: - Identify words used to communicate with other people - Listen to a discussion about a language project - Give a long talk about a topic - Use collocations - Skim read to understand main idea in an - Write a short essay on a topic

UNIT 10: SCIENCE AND TECHNOLOGY
IN THIS UNIT YOU WILL LEARN HOW TO: - Identify different types of technology - Paraphrase and reformulate information - Use "will" for future - Describe changes in a graph - Speak about a gadget

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?