IELTS PRE-A (3.0-4.0)

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Khóa học Pre-IELTS sẽ giúp thí sinh xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc, nhằm tạo đà cho lộ trình ôn thi IELTS và chuẩn bị sẵn sàng để chinh phục những band điểm cao.

Nội dung khóa học: Làm quen và tiếp cận các chủ đề quen thuộc: Daily life, Food, language, sport, festival, technology…

MỤC TIÊU ĐẦU RA KHÓA HỌC

Mục tiêu đầu ra sau khóa học là trình độ IELTS 4.0

Course Content

Expand All